Byggbodar utan bygglov i lokaltidningen

I veckans upplaga av lokaltidning så fanns det en artikel med rubriken ”JM byggde svart vid Roslagsbanan”. Artikeln handlar om det jag tagit upp i mina inlägg, dvs. att JM uppfört byggbodar utan bygglov.

JM i lokaltidningen

I artikeln bekräftar kommunens bygglovschef att byggbodarna rests utan lov.

Även JM Entreprenads vd uttalar sig i artikeln. Han ”känner inte till detaljerna” men hävdar att allt bygger på ett missförstånd och att JM alltid ska ha bygglov till allt de bygger. Med tanke på de besked jag fått från JM tidigare så undrar jag direkt om det finns statistik på den uppgiften? Vidare så vet jag ju inte när vd:n blivit kontaktad av journalisten. I mitt första mail till honom, som jag skickade 3 veckor före artikeln publicerades serverades diarienummer till bygglovshandlingen och även deras interna projektnr. Så jag kan ju tycka att det har funnits tid för vd:n att sätta sig in i ärendet om han valt att prioritera det.

Enligt artikeln så kommer kommunens bygg- och samhällsbyggnadsnämnd att ta upp bygglovet för beslut senare i april. Även en straffavgift kan bli aktuell. När jag pratade med kommunen så blir det en längre beslutsprocess just för att bodarna rests före beslut om bygglov finns.

Artikeln avslutas med informationen om att kommunen kommer ta en diskussion med SL för att reda ut det inträffade.

Tidigare inlägg

Plättlätt – bara att skriva under
Beställningen var redan gjord 
Återkopplingen om byggbodarna som rests utan bygglov

 

Kommentera