En bild blir till

I några inlägg framöver ska jag i ord försöka förmedla det jag tog till mig under min fotohelg på Fotografiska. Utöver det jag skriver finns det så klart massor av djupare information att addera (tekniska detaljer etc.) som jag i dag inte har någon aning om. Min tanke är att jag nu som glad fotoamatör sprider innehållet som fastnade hos mig. I detta inlägg handlar det exempelvis lite kort om exponering och de delar som bidrar till att det blir en bild. Vill också säga att jag fotograferar med en Nikonkamera så reglage eller menyer jag hänvisar till är på en Nikonkamera. Skulle det vara så att jag är helt ute och cyklar – tveka inte att hojta till.

Så vad är exponering? Exponering är när själva bilden blir till – när kamerans bildsensor utsätts för ljus. Å Bildsensor? Bildsensorn är den digitala kamerans motsvarighet till analoga filmen. Bildsensorn reagerar på ljus och omvandlar ljuset/bilden till elektriska signaler som lagras på ett minneskort.

Hur mycket ljus som ska till för att en bild ska bli just den bilden du vill få till regleras främst med tre komponenter: bländaren, slutaren och ISO-tal

Bländaren

Bländaren är den del av objektivet som släpper in ljus till kamerans bildsensor. Bländaren reglerar öppningen som ljuset strömmar in genom. En ”stor bländare” släpper igenom mera ljus och en ”liten bländare” släpper igenom mindre ljus.

Slutaren

Slutaren är som en gardin eller ridå som sitter i kameran. Den öppnas och stängs när man tar en bild. Hur länge den ska vara öppen och släppa in ljus till kamerans bildsensor avgörs av slutartiden. Lång slutartid innebär att slutaren är öppen och släpper in ljus under en längre tid. Vid kort slutartid är slutaren öppen under en kortare tidsperiod och släpper därmed in ljus under en kortare tidsperiod

ISO-tal

På vanlig fotofilm stod ISO-talet för hur ljuskänslig filmen är. Ljuskänsligheten gäller även för en digital kamera men istället för en ljuskänslig plastfilm är det hur pass känslig bildsensorn ska vara för ljus. Att höja detta tal kan vara till hjälp i ljussvaga situationer där man vill undvika blixt om maxbländaren redan är uppnådd. En konsekvens vid högre ISO-tal brukar vara att bilden upplevs något grusig istället.

Samverkan

Bländare, slutare och ISO-tal samverkar i en treenighet som avgör hur mycket ljus som ska släppas fram och registreras av kamerans bildsensor. En bild som är att betrakta som rätt exponerad har kommit till genom att lagom mycket ljus har släppts in till kamerans bildsensor. En mörk bild där för lite ljus släppts igenom vid exponeringen kallas underexponerad och en bild där för mycket ljus släppts in vid exponeringen kallas överexponerad

Bländare, slutare och ISO-tal kan kombineras på många olika sätt för att få till en exponering. Det är du som fotograf som har möjlighet att påverka detta beroende på hur du har din kamera inställd.

Olika kombinationer av bländare, slutare och ISO-tal kan innebära att samma mängd ljus släpps igenom. Däremot kommer fotografierna att skilja sig åt från varandra på andra sätt (färgåtergivning, detaljeringsgrad etc) beroende på vilken kombination som väljs.

4 Responses

Kommentera