Få varmare resultat med kamerans blixt

Jag har många gånger önskat ett varmare resultat av bilderna när jag flippat upp blixten för att ta en inomhusbild. Ofta har resultatet blivit ett kallt, starkt blixtljus i någon persons ansikte. Alternativet, när så tillåts, kan vara att fota utan blixt och istället höja upp ISO-värdet.

Men de tillfällen då blixt ändå är det enda alternativet så har jag hittat en funktion i kamerans manual som jag ska testa nästa gång – blixtkompensation. Jag anar att jag med denna funktion kan justera blixten så jag får en varmare färgåtergivning men hur den sen påverkar ljuset i bilden jämfört med exponeringskompensation vid uppfälld blixt som jag visar på nedan måste jag forska vidare i. Har försökt läsa men inte greppat skillnaden än.

När jag fotograferade huvudet nedan använde jag kamerans interna blixt. Däremot tonade jag inte ner med blixtkompensation utan instället använt funktionen Exponeringskompensation.

Ingen Exponeringskompensation Ingen Blixtkompensation. f2,8, 1/60, ISO100f2,8, 1/60, ISO100

Exponeringskompensation +1. Ingen blixtkompensation. f2,8, 1/60, ISO100
f2,8, 1/60, ISO100
Exponeringskompensation -1. Ingen blixtkompensation. f2,8, 1/100, ISO100f2,8, 1/100, ISO100

I exemplen ovan är den översta bilden tagen utan att ändra inställningarna. På den nedre raden är den vänstra bilden tagen med exponeringskompensation satt till +1 och på den högra är exponeringskompensationen till +1.0. Just i detta fall är kanske inte exponeringskompensationen är att föredra utan är mer tänkt att illustrera hur resultatet påverkas med de olika inställningarna. Jag tog bilderna i kamerans A-läge, dvs där jag kan styra bländaren själv och kameran sköter slutartiden. Då jag sätter exponeringskompensationen till -1 så påverkas bildens slutartid så den blir kortare.

2 Responses

Kommentera