Histogram

Jag har alltid funderat över vad ett histogram är. Du vet det där diagrammet som ibland kan visa sig när man tittar på bilder i kameran. För det mesta dök det upp av misstag och jag undrade länge vad det stod för.

Men efter min fotokurs så har jag förstått att det är en bra hjälp för att avgöra hur en bild är exponerad. Histogrammet kan så att säga hjälpa till att avgöra om en bild är för mörk eller för ljus.

Histogrammet visar grafiskt hur ljuset fördelar sig i bilden. Man talar om ett dynamiskt omfång som innebär kamerans förmåga att fånga in ljus av olika styrka. Ett omfång på cirka 10 bländarsteg var tydligen normalt för en systemkamera enligt kursen jag gick. Om ljuset i bilden hamnar utanför det dynamiska omfånget i bilden syns det i histogrammet genom höga staplar i ytterkanterna på diagrammet.

Histogram

Till höger i diagrammet visas information om de ljusa partierna i bilden och i den vänstra delen visas de mörka partierna.

Beroende på hur histogrammet är fördelat så kan man avgöra om bilden är över- eller underexponerad och om ljuset i bilden hamnar utanför kamerans dynamiska omfång. Självklart ersätter inte histogrammet bilden i kamerans display men kan ge en fingervisning om hur bilden är exponerad.

Om diagrammet inte når hela vägen fram till kanterna betyder det att det finns information om bilden i de ljusaste respektive de mörkaste partierna. Om däremot diagrammet sträcker sig hela vägen till kanten och ser ut att sträcka sig vidare utanför ”ramen”, som i högra delen av bilden ovan, betyder det att det finns ljusa eller mörka partier i bilden som ligger utanför kamerans dynamiska omfång. Dessa partier kallas också för utfrätta resp. igensotade partier

Att exponeringskompensera innebär att kurvorna i histogrammet flyttas.

Kommentera