Manuell eller automatiskt val av fokuseringspunkt

Igår berörde jag fokuseringspunkter. Det finns olika lägen för val av fokuseringspunkt.

Om kameran är inställd på att fokuseringspunkt ska väljas automatiskt så väljer kameran den punkt som kamerans automatik beömer är bäst, i normalfallet den punkt som har det kortaste avståndet till motivet. Detta är inte direkt användbart då du som fotograf inte styr alls vart fokus hamnar. Möjligen om det är en helt ovan person som fotar kan det vara aktuellt men risken att fokus hamnar på fel ställe är rätt stor.

Att välja fokuspunkten manuellt är det mest användbara. Detta använder jag uteslutande. Då styr du som fotograf vart fokus ska hamna någonstans. På min Nikonkamera flyttas punkten med pilknapparna på baksidan av kameran efter att man tryckt in avtryckarknappen halvvägs. Här har Canon en bättre lösning tycker jag då man kan snurra på ratten med tummen för att välja fokuspunkt. Tycker det verkar som kommandot blir mer lättillgängligt då.

Sedan beroende på hur du valt att ha fokusläget inställt så kan du på ett enkelt sätt få fokus på en punkt i motivet, även om den valda fokuspunkten i slutkompositionen inte hamnar just där du vill ha fokus. Mer om det i ett senare inlägg om fokuslägen.

Kommentera