Egen tolkning är obra feedback

Jag har ju varit inne på det tidigare när jag skrivit om feedback. När feedback ges ska man undvika att förmedla tolkningar. Exempelvis

… du var stressad

… du verkade att vara nervös

… du verkade att vara ointresserad

I ovanstående exempel framförs en tolkning utan att egentligen återge vad det är som gör att en person upplevs som stressad, nervös eller ointresserad.

Vidare är det bra att använda ordet och när en formlering länkas samman. Ordet men som annars kanske är vanligare innebär allt som oftast att det som sagts före ordet men inte gäller – exempel:

”Du pratade väldigt tydligt idag, men du borde kanske ökat tempot.”

Byt ut ordet men mot ”och” alternativt stanna upp efter första återkopplingen för att därefter ge förslag på förbättring. Då har mottagaren bättre förutsättningar att ta emot båda synpunkterna.

Ge inte feedback i onödan

När du vill ge feedback, börja med att fråga om personen vill ha det. Passar det inte är det bara att vänta till ett tillfälle när det passar bättre. Är ju värdelöst att ge feedback till en person som inte är i stånd att ta emot det. När det väl passar kan feedbacken inledas med: ”Hur tänkte du när du gjorde det här?” Om mottagaren av feedbacken har koll på vad som gått snett, behöver du inte ta upp det igen. Ge inte kritik i onödan utan tänk på att man ofta bemöter andra som man själv vill bli bemött.

Kan man känna vad någon annan känner?

Så klart man inte kan. Säg aldrig ”Jag kände att du var nervös” för du kan aldrig känna vad någon annan kände. Personen kanske inte ens var nervös. Utgå istället från vad du upplever – därefter kan du förmedla din feedback. Exempelvis: ”Jag såg att du satt med armarna i kors. Är det ett tecken på att du är ointresserad? Kanske du kunde…? ” osv. Genom den formuleringen blir det enklare för mottagaren att sortera upp vad som bidrog till en upplevelse.

Andra ordfällor

”Vad lugn du är i dag”, ”Du är så glad i dag”… o.s.v. Även här är det en tolkning som framförs. Var tydlig – vad är det som gör att du uppfattar en person som glad. Säg då istället ”När du sitter så där tillbakalutad som du gör nu uppfattar jag att du är lugn, vilket även gör att jag känner ett lugn.”

Så återigen – var mer specifik i återkopplingen. Att bara säga att något är bra eller dåligt räcker inte. Exakt vad är det som gör att det är bra eller dåligt.

 

 

Kommentera