Plättlätt – det är bara att skriva under…

För ett antal år sedan var vi med i en samrådsprocess inför SL:s utbyggnad av dubbelspår på Roslagsbanan. Tanken med en samrådsprocess är ju att förbättra beslutsunderlaget och en möjlighet för oss som är berörda dels att få insyn och kunna påverka resultatet. Vi hade en del synpunkter på hur spårdragningen var föreslagen samt att vi ville få ett närliggande etableringsområde på vår sida av järnvägen flyttat till andra sidan spåret.

Mellan oss och spårområdet finns en plätt som kommunen i sin detaljplan kallar naturmark. Plätten består till största del av träd som fungerar som en vägg mot de förbipasserande tågen. Där tänkte SL hugga ner alla träd för att entreprenören skulle kunna använda det som etableringsområde (byggbodar, materialupplag etc.). Vi invände mot detta förslag och hänvisade till att det blir problematiskt att återställa träden med nya träd i samma höjd. Dessutom finns det mycket friyta på andra sidan järnvägen att använda som etableringsområde.

I den plan som beslutades så var etableringsområdena samlade till ett ställe, nämligen på andra sidan spåret. Toppen tänkte vi. De lyssnade till våra åsikter…

…eller kanske inte med tanke på att de för tre veckor sedan började kapa träd på naturmarken. Till en början i liten omfattning som vi bedömde som rimligt för spårutbyggnad och en väg som kommer till. Men kalhygget växer och blir väl omfattande mot hur i alla fall jag minns ursprungsritningen…jag var lite fundersam men tänkte inte mer på det då.

Mot bakgrund av ovanstående blir jag aningen provocerad när det från kommunen dyker upp ett underlag för ett tillfälligt bygglov för byggbaracker i just det område som vi hade synpunkter på i samrådsprocessen. De vill att vi som närmsta grannar ska yttra oss över förslaget. Dessutom har entreprenören lagt en kopia av underlaget för grannyttrandet med meddelandet att kan skriva under det och lämna det till de. Jag blir misstänksam över att de själva ska samla in underlaget eftersom utskicket gjordes av kommunen. Varför så bråttom?

Igår när vi kom hem så plingade det på dörren. Det var en person från bygget som undrade om jag hade skrivit på dokumentet de lagt i vår brevlåda. Jag svarade nej med förklaringen att jag inte tittat på underlaget. Jag frågade vad som var bakgrunden till varför de är ute så sent och personen förklarade svävande att kommunen dragit ut på tiden… Hur mycket sanning det ligger i det påståendet låter jag vara osagt… Personen sa också att ett utdraget beslut kan fördröja hela processen…jag väljer att ignorera. Vi småpratade lite och jag fick veta att de även fått ställa in sprängningar längs med spårområdet då besiktning av intilliggande fastigheter (en av de är vår) blivit försenad. Vi skiljdes åt och jag säger att jag ska titta på underlaget.

Jag plockade upp luren och ringde kommunen. Klockan var kvart i 17 och jag undrade om jag skulle få tag i någon på kommunen. Jag hade tur och handläggaren för ärendet var kvar (jag får dessutom prata med henne utanför telefontiden som tydligen varar ett par timmar på förmiddagen). Jag förklarade det olustiga i situationen i att entreprenören snabbar upp processen genom handskrivna meddelanden och dörrknackning. Jag frågade om detta förfarande är OK. Handläggaren svarar att de givit besked till entreprenören att beslutsprocessen snabbas upp om samtliga yttranden kommer in tidigare slutdatumet på yttrandet. Frågan är om handläggaren hade tänkt sig att entreprenören skulle knacka dörr i syfte att uppnå en snabbare beslutsprocess, tänker jag. Jag får också bekräftat att det i den beslutade detaljplanen inte alls finns utrymme för ett etableringsområde, så därav att entreprenören nu söker ett tillfälligt bygglov. Min tolkning av samtalet var också att det ska till mycket för att mina eventuella synpunkter emot etableringsområdet tas i beaktande.

Jag har inget emot att de som jobbar med utbyggnaden får drägliga villkor i ordentliga byggbodar. Däremot är jag emot den forcerade process som plötsligt uppstått för att någon uppenbarligen slarvat i planeringen. Allt det som låg till grund i samrådsprocessen och som också resulterade i en ändrad detaljplan verkar vara bortblåst i och med detta tillfälliga bygglov. Dessutom är det ingen som framfört en vettig förklaring till den uppkomna situationen. I underlaget vi fick så finns det heller ingen konsekvensanalys om varför man till exempel inte valde att utöka etableringsområdet på andra sidan spåret så att byggbarackerna får plats där.

Avslutar med att konstatera att entreprenören tog kopia på grannyttrandet med mitt namn på. Min fru, också delägare i vår fastighet med rätten att yttra sig, fick samma brev från kommunen. Detta missade entreprenören då ingen kopia med handskrivet meddelande skickats till henne…

Uppdatering 19 mars:
När jag är inne på Stockholms Läns hemsida och tittar i detaljplanen, så visar kartan över området att det ska finnas ett etableringsområde på vår sida om spåret. Jag har letat efter dokumentet där det anges att området ska flyttas, men det enda jag kan hitta är det dokument som innehåller våra synpunkter och att SL tar till sig de. Verkar som etableringsområdet aldrig flyttats helt till andra sidan spåret. Det ändrar å andra sidan inte själva sakfrågan i mina ögon, dvs. att entreprenören under kommunens bygglovsprocess och inom angiven tidsram för grannyttrande utför de åtgärder som bygglovet handlar om.

7 Responses

Kommentera