Sortera upp din feedback

Ett bra sätt när feedback på en annan persons beteende sker är att undersöka och sortera upp de egna upplevelserna utifrån de slutsatser/tolkningar som gjorts.

”Vad du ser ointresserad ut”

”Jag ser att du sitter med armarna i kors. Är det ett tecken på att du är ointresserad?” på det där viset undrar jag om

Den första meningen är formulerad enbart utifrån den egna tolkningen. Den kan lätt uppfattas som ett angrepp av den som får feedbacken. Den bidrar troligen heller inte till någon förändring om det är nödvändigt. Den andra meningen utgår från det som upplevts, dvs. att någon ser en person som sitter med armarna i kors, och därefter ställer frågan om det har en viss innebörd. Den egna tolkningen är fortfarande ”ointresserad” men genom att ställa kontrollfrågan så får vi ett kvitto på om det stämmer eller om det är något annat som ligger bakom de korslagda armarna. Kanske bara så enkelt att personen i fråga tycker det är ett bekvämt sätt att hålla armarna på. Ett annat exempel:

”Är du trött?”

”Jag märker att du klipper med ögonen. Känner du dig trött?

Skillnaden kan se rätt oskyldig ut mellan dessa exempel, men är tydliga exempel på där skillnaden mellan det du upplever och det som tolkas in blir påtaglig.

”Jag såg att…”

Utgå alltid från dig själv. Gå tillbaka på vad du ser, hör eller känner (med känseln vid beröring, tryck osv – inte fjärilskänsla i magen etc). Här är det allt för vanligt att det görs en egen tolkning och drar slutsatser utifrån det. Om du tycker någon ser stressad ut – vad exakt i det du såg eller hörde gjorde att du tolkade det som stress?

Checka av

Kolla av med personen att din upplevelse är motiverad och stämmer överens med hur den andra upplevde det. Som i exemplen ovan där man utgår från den egna upplevelsen och därefter ställer en fråga om det är rätt uppfattat. Är personen trött eller är det linser som krånglar etc. Genom detta tillvägagångssätt

Den egna upplevelsen

När väl den egna upplevelsen är framförd och kanske bekräftad fortsätter med att berätta om det är en positiv upplevelse eller om det finns ett förslag till förändring.

Ett exempel på bekräftande feedback är

”Jag hörde att du pratade lugnt och tydligt och att du tog god tid på dig mellan de olika avsnitten. Jag upplevde att du hade allt under kontroll. Det tyckte jag var bra.”

Här utgår feedbacken från den egna upplevelsen i det som hörs. Därefter fylls det på med den egna tolkningen om att ha allt under kontroll. Slutligen kommer peppen i.

Är det en feedback som slutar i ett förslag till förändring

Jag såg att du bläddrade bland dina papper vid ett par tillfällen. Jag uppfattade det som du ville stämma av att du fått med all information. Testa talkort nästa gång. Det fungerar bra för mig att komma ihåg viktiga punkter

När det är något som ska förbättras/förändras – lämna inte feedbacken utan att också ge ett förslag som bidrar till ändring. Ta meningen ovan igen fast utan förslag till förbättring.

Jag såg att du bläddrade bland dina papper vid ett par tillfällen. Jag uppfattade det som du ville stämma av att du fått med all information.

Den sista meningen reser mer frågetecken än den ger någon mening för mottagaren. Så alltid ett förslag om det är något som ska förbättras.

Fokusera alltså mer på varför en upplevelse dyker upp, vad exakt var det som bidrog till upplevelsen och sedan slutklämmen med antingen bekräftelse eller förslag till förändring.

 

 

Kommentera