Barnkonventionen

I en annan del av världen

Vi förbereder oss för bröllop. Min dotter ska giftas bort. Hon fyller 6 år till hösten och nu har vi kommit till den punkt då det är dags. Barnäktenskap. I en annan del av världen hade det varit en sanning. I det här fallet är det bara hittepå.

Min dotter ska inte gifta sig på länge. Hon ska få växa upp som ett barn. Till hösten ska hon börja förskoleklass och ser verkligen fram emot det. Hon har vid ett par tillfällen uttryckt en längtan att få börja skolan och har någon gång pratat om det här med läxor och hur hon ska göra då. Jag vet ju inte hur hon ser på sin framtid men ibland så kommer uttryck som ”När jag blir mamma..” och ”När jag får barn…” så jag tror att hon tänker sig en framtid med barn (eller dockor som alltid gör som hon säger).

Hur mycket jag än försöker så är det fullständigt omöjligt att föreställa mig en situation där den framtidsbilden ersätts med ett giftermål med en 15 år äldre person. I en annan del av världen är den situationen vardag. Helt overkligt. Vidrig syn på en ung individ.

Att jag tar upp det nu är att det idag blev särskilt påtagligt då jag var på Fotografiska och tittade på utställningen Too Young to Wed. Ett fullständigt absurt hörn i Fotografiskas lokaler kring barnäktenskap där bilder på barn som gifts bort till en betydligt äldre person visas upp. Även en film som beskriver situationen för ett ungt par rullas på en filmvägg. Min rekommendation om du har vägarna förbi Fotografiska före 18 maj – ta dig tid att stanna till och reflektera över vad som förmedlas i detta tragiska hörn av utställningen.

Utställningen sker i samarbete med FN:s befolkningsfond UNFPA och Svenska FN-förbundet och det är ju självklart bra att frågan lyfts fram och jag hoppas den uppmärksammas ordentligt på alla politiska plan för att få till en förändring. 

En förändring till en början är ju att i alla världens hörn påminna om barnkonventionen och vad den bland annat säger:

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.
Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.
Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Jag blev verkligen berörd av bilderna och kan inte släppa tanken på att det kunde varit bilder på min dotter om vi levt i en annan del av världen.