Bygglov

Byggbodar utan bygglov i lokaltidningen

I veckans upplaga av lokaltidning så fanns det en artikel med rubriken ”JM byggde svart vid Roslagsbanan”. Artikeln handlar om det jag tagit upp i mina inlägg, dvs. att JM uppfört byggbodar utan bygglov.

JM i lokaltidningen

I artikeln bekräftar kommunens bygglovschef att byggbodarna rests utan lov.

Även JM Entreprenads vd uttalar sig i artikeln. Han ”känner inte till detaljerna” men hävdar att allt bygger på ett missförstånd och att JM alltid ska ha bygglov till allt de bygger. Med tanke på de besked jag fått från JM tidigare så undrar jag direkt om det finns statistik på den uppgiften? Vidare så vet jag ju inte när vd:n blivit kontaktad av journalisten. I mitt första mail till honom, som jag skickade 3 veckor före artikeln publicerades serverades diarienummer till bygglovshandlingen och även deras interna projektnr. Så jag kan ju tycka att det har funnits tid för vd:n att sätta sig in i ärendet om han valt att prioritera det.

Enligt artikeln så kommer kommunens bygg- och samhällsbyggnadsnämnd att ta upp bygglovet för beslut senare i april. Även en straffavgift kan bli aktuell. När jag pratade med kommunen så blir det en längre beslutsprocess just för att bodarna rests före beslut om bygglov finns.

Artikeln avslutas med informationen om att kommunen kommer ta en diskussion med SL för att reda ut det inträffade.

Tidigare inlägg

Plättlätt – bara att skriva under
Beställningen var redan gjord 
Återkopplingen om byggbodarna som rests utan bygglov

 

Återkoppling rörande byggbodarna

När bodarna hamnade på plats mailade jag JM Entreprenads vd med frågan om hur han ser på bygglovsprocesser och de tidsgränser som kommunen sätter upp för exempelvis grannyttranden. Jag var ju så klart särskilt nyfiken på svaret, med tanke på att byggbodarna vid oss rests före utsatt tid för grannyttrandet. Dagen efter fick jag svar att vd:n skulle undersöka vad som hänt och sedan återkoppla till mig. Efter efter nästan två veckor utan återkoppling mailade jag igen och frågade hur det gick. Inget svar från vd:n men på eftermiddagen samma dag blev jag uppringd av en av firmans regionchefer.

Vår uppfattning är att vi skött våra åtaganden

Regionchefen ursäktade sig med att han inte hade alla detaljer i ärendet. Trots dåligt insatt i detaljerna var det hans uppfattning att JM skött sina åtaganden i ärendet. Jag frågade då om det också innebar att JM fått OK från kommunen att upprätta byggbodarna, dvs att kommunen fattat ett beslut före datumet för grannyttrandet (det kan ju säkert hända, vad vet jag)

”Vår uppfattning är att vi skött våra åtaganden”

Jag frågar vad det innebär att JM skött sina åtaganden, och förklaringen som ges något svävande är att JM skickat in sin del av dokumentationen i tid till kommunen – vilket jag förstår eftersom vi fått ut handlingar för grannyttrandet… men mina upprepade frågor om JM fått ett OK från kommunen besvaras med

”Vår uppfattning är att vi skött våra åtaganden”

Efter ett antal frågor på temat ”har ni fått OK från kommunen att resa byggbodarna” så tycker jag mig ändå höra att han säger att JM fått OK från kommunen eftersom bodarna de facto rest (detta bestrider han dock senare i ett svar på ett mail jag skickar – kommer till det lite längre ner)

Jag avslutar samtalet och meddelar att jag kommer ringa kommunen och kolla upp om det finns ett beslut om ett bygglov. Tidsgränserna innan ett beslut kan fattas gäller ju även kommunen tänker jag.

Vad har kommunen gjort?

Jag ringer till bygglovsavdelningen på kommunen och frågar om de har givit JM ett OK att resa byggbodarna. Handläggaren svarar att inget beslut är fattat. Det finns alltså inget bygglov. På grund av att JM tabbat sig och rest bodarna för tidigt så kommer dessutom beslutet kring bodarna att dra ut än mer på tiden efter som bygg- och samhällsbyggnadsnämnden måste fatta beslut då det handlar om ett sanktionsärende. Jag frågar vad det i sig innebär och enligt handläggaren rör det sig om att JM kan få betala en sanktionsavgift.

Jag tänker tillbaka till samtalet med regionchefen. Vad menade han med

”Vår uppfattning är att vi skött våra åtaganden”?

Tillbaka till JM igen

Utan framgång på telefon så mailar jag regionchefen och vd för att meddela att kommunen inte alls beslutat om något bygglov. Jag skrev också en återkoppling till vårt samtal där jag också tog upp att jag hört regionchefen säga att de fått ok från kommunen mellan alla

”Vår uppfattning är att vi skött våra åtaganden”.

Jag ifrågasatte vilka dokument eller uppgifter regionchefen hade som styrkte att de skött sina åtaganden och som också bevisar att bodarna kunde resas före kommunens beslut om bygglovet. Sedan framförde jag att beskedet jag fick från JM inte var särskilt förtroendeingivande mot bakgrund av vad kommunen lämnade för svar till mig.

Som svar på detta mail skriver regionchefen kort att jag har uppfattat honom fel vad gäller frågan om att de fått OK från kommunen. Inget annat. Ingen förklaring till kommunens besked eller ett ”Oj. Det var skumt. Det får vi kika vidare på”.

Jag svarar på regionchefens mail att jag inte har någon anledning att betvivla att de skött sina åtaganden i form av dokumentation till kommunen. Däremot vad JM fått för underlag från kommunen som gjorde att byggbodarna restes är ju fortfarande höljt i dunkel. Vidare skriver jag att i min värld ingår ett beslut/svar från kommunen i en bygglovsprocess och därmed också i JM:s sk. åtagande.

Sen avslutade jag med att undra över varför regionchefen kontaktade mig över telefon, eftersom han ändå inte kan (eller vill) ge svar på varför byggbodarna restes före sista datumet för grannyttrandet.
Obesvarade frågor

Så mina frågor till JM:s vd och regionchef kvarstår utan svar.
* Hur ser JM Entreprenad på bygglovsprocesser och de svarstider som kommunen sätter?
* Vad gjorde att byggbodarna restes före utsatt tid?

Jag vet ju inte hur vanligt förekommande detta är. Hoppas att det inte är det. Är ju bara onödigt att behöva betala massa onödiga avgifter för att något går fel i planeringen. Jag hoppas detta bidrar till att JM ser över sina rutiner och att de värderar om de ska förändras i någon del.

Tidigare inlägg

Plättlätt – bara att skriva under
Beställningen var redan gjord

Beställningen var redan gjord

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg om den byggetablering som SL:s underentreprenör JM håller på att uppföra så har vi fram till på fredag på oss att yttra oss i ärendet.

Då handlade det om den forcerade processen för att få ett beslut om bygglov. Igår när jag var på jobbet får jag en bild sms:ad till mig från min fru. Bilden föreställer de byggbaracker som JM sökt bygglov för. Byggbarackerna reses alltså tre dagar före datumet vi senast ska inkomma med vårt grannyttrande.

Jag kan ju bara spekulera men det är kanske inte helt orimligt att tro att dessa baracker redan var beställda och leveranstiden var bestämd när JM:s person knackade på vår dörr förra veckan. Då ramlar ju bitarna också på plats om varför det var så bråttom att få in vårt yttrande. Att en etablerad aktör som JM ska behöva bete sig på detta sätt.

Ett telefonsamtal till kommunen blev det om detta, så hoppas jag de tar JM ordentligt i örat.

Plättlätt – det är bara att skriva under…

För ett antal år sedan var vi med i en samrådsprocess inför SL:s utbyggnad av dubbelspår på Roslagsbanan. Tanken med en samrådsprocess är ju att förbättra beslutsunderlaget och en möjlighet för oss som är berörda dels att få insyn och kunna påverka resultatet. Vi hade en del synpunkter på hur spårdragningen var föreslagen samt att vi ville få ett närliggande etableringsområde på vår sida av järnvägen flyttat till andra sidan spåret.

Mellan oss och spårområdet finns en plätt som kommunen i sin detaljplan kallar naturmark. Plätten består till största del av träd som fungerar som en vägg mot de förbipasserande tågen. Där tänkte SL hugga ner alla träd för att entreprenören skulle kunna använda det som etableringsområde (byggbodar, materialupplag etc.). Vi invände mot detta förslag och hänvisade till att det blir problematiskt att återställa träden med nya träd i samma höjd. Dessutom finns det mycket friyta på andra sidan järnvägen att använda som etableringsområde.

I den plan som beslutades så var etableringsområdena samlade till ett ställe, nämligen på andra sidan spåret. Toppen tänkte vi. De lyssnade till våra åsikter…

…eller kanske inte med tanke på att de för tre veckor sedan började kapa träd på naturmarken. Till en början i liten omfattning som vi bedömde som rimligt för spårutbyggnad och en väg som kommer till. Men kalhygget växer och blir väl omfattande mot hur i alla fall jag minns ursprungsritningen…jag var lite fundersam men tänkte inte mer på det då.

Mot bakgrund av ovanstående blir jag aningen provocerad när det från kommunen dyker upp ett underlag för ett tillfälligt bygglov för byggbaracker i just det område som vi hade synpunkter på i samrådsprocessen. De vill att vi som närmsta grannar ska yttra oss över förslaget. Dessutom har entreprenören lagt en kopia av underlaget för grannyttrandet med meddelandet att kan skriva under det och lämna det till de. Jag blir misstänksam över att de själva ska samla in underlaget eftersom utskicket gjordes av kommunen. Varför så bråttom?

Igår när vi kom hem så plingade det på dörren. Det var en person från bygget som undrade om jag hade skrivit på dokumentet de lagt i vår brevlåda. Jag svarade nej med förklaringen att jag inte tittat på underlaget. Jag frågade vad som var bakgrunden till varför de är ute så sent och personen förklarade svävande att kommunen dragit ut på tiden… Hur mycket sanning det ligger i det påståendet låter jag vara osagt… Personen sa också att ett utdraget beslut kan fördröja hela processen…jag väljer att ignorera. Vi småpratade lite och jag fick veta att de även fått ställa in sprängningar längs med spårområdet då besiktning av intilliggande fastigheter (en av de är vår) blivit försenad. Vi skiljdes åt och jag säger att jag ska titta på underlaget.

Jag plockade upp luren och ringde kommunen. Klockan var kvart i 17 och jag undrade om jag skulle få tag i någon på kommunen. Jag hade tur och handläggaren för ärendet var kvar (jag får dessutom prata med henne utanför telefontiden som tydligen varar ett par timmar på förmiddagen). Jag förklarade det olustiga i situationen i att entreprenören snabbar upp processen genom handskrivna meddelanden och dörrknackning. Jag frågade om detta förfarande är OK. Handläggaren svarar att de givit besked till entreprenören att beslutsprocessen snabbas upp om samtliga yttranden kommer in tidigare slutdatumet på yttrandet. Frågan är om handläggaren hade tänkt sig att entreprenören skulle knacka dörr i syfte att uppnå en snabbare beslutsprocess, tänker jag. Jag får också bekräftat att det i den beslutade detaljplanen inte alls finns utrymme för ett etableringsområde, så därav att entreprenören nu söker ett tillfälligt bygglov. Min tolkning av samtalet var också att det ska till mycket för att mina eventuella synpunkter emot etableringsområdet tas i beaktande.

Jag har inget emot att de som jobbar med utbyggnaden får drägliga villkor i ordentliga byggbodar. Däremot är jag emot den forcerade process som plötsligt uppstått för att någon uppenbarligen slarvat i planeringen. Allt det som låg till grund i samrådsprocessen och som också resulterade i en ändrad detaljplan verkar vara bortblåst i och med detta tillfälliga bygglov. Dessutom är det ingen som framfört en vettig förklaring till den uppkomna situationen. I underlaget vi fick så finns det heller ingen konsekvensanalys om varför man till exempel inte valde att utöka etableringsområdet på andra sidan spåret så att byggbarackerna får plats där.

Avslutar med att konstatera att entreprenören tog kopia på grannyttrandet med mitt namn på. Min fru, också delägare i vår fastighet med rätten att yttra sig, fick samma brev från kommunen. Detta missade entreprenören då ingen kopia med handskrivet meddelande skickats till henne…

Uppdatering 19 mars:
När jag är inne på Stockholms Läns hemsida och tittar i detaljplanen, så visar kartan över området att det ska finnas ett etableringsområde på vår sida om spåret. Jag har letat efter dokumentet där det anges att området ska flyttas, men det enda jag kan hitta är det dokument som innehåller våra synpunkter och att SL tar till sig de. Verkar som etableringsområdet aldrig flyttats helt till andra sidan spåret. Det ändrar å andra sidan inte själva sakfrågan i mina ögon, dvs. att entreprenören under kommunens bygglovsprocess och inom angiven tidsram för grannyttrande utför de åtgärder som bygglovet handlar om.