Fullformat

Fullformat

Jag har tidigare (Objektiv) kort nämnt och beskrivit begreppet fullformat.

När det exempelvis kommer till fullformatskamera så betyder det att sensorn har en storlek som motsvarar ett hederligt 35mm-negativ för den analoga kameran. I millimeter mätt så blir det runt 36 x 24 mm. En småbildskamera (som exempelvis min Nikon D5200) har en mindre sensorstorlek på 23.5 x 15.6 mm.

Vad innebär det i praktiken

En större sensor med samma upplösning som en mindre sensor har generellt sett bättre dynamiskt omfång. Anledningen till detta är att den större ytan leder till att pixlarna kan samla in mer ljus innan den överfylls, vilket ger en överexponering. Man kan likna det vid att pixlarna är som hinkar. Ju mer vatten man kan fylla i en hink utan att det rinner över desto mindre risk att underlaget hinken står på blir blött (=överexponering).

Vidare så bidrar en större sensor till möjligheten att få ett kortare skärpedjup mot vad en mindre sensor ger, om bilderna har samma utsnitt. Anledningen är att man måste komma närmare ett objekt med den större sensorn. Detta gör att det är svårare att få till fina suddiga bakgrunder med ett kort skärpedjup på en kompaktkamera eller mobilkamera, medan detta blir lättare på en kamera med fullformatssensor. Givetvis påverkas också ett kort skärpedjup av objektivets bländare

Större pixlar ger också en starkare elektrisk signal när ljuset ska omvandlas till dataspråk. Detta gör att behovet av att förstärka signalen minskar, vilket annars ger upphov till brus i bilderna. Det blir lite samma effekt som med kamerans ISO där ett högre iso-värde ger ett ökat brus i bilden.