Gemenskap

Gemenskap

Temat som gällt över julen i Fotosöndag är gemenskap.

Hur ska gemenskap illustreras? Ska det vara folk med på bilden eller ska jag försöka få till en tolkning utan människor med. Gemenskap är ju relativt brett att tolka.

Strax efter temat blev känt tog jag några bilder på en ensam båt vid en brygga. Då hade jag ingen tanke på att det kunde vara en kandidat för temat. Men jag kunde inte riktigt släppa tanke på bilden och försöka koppla den till ordet Gemenskap. Det som växte fram med min bild var tanken i gemenskap i form av båtliv som bjuder in till gemenskap mellan dels de som är på båten men även gemenskapen båtägare emellan. Jag tänker exempelvis på att slussa. En samling båtägare som ska behålla lugnet inne i slussen när vattennivån ska utjämnas med det stora vattnet på andra sida slussporten. En annan gemenskap är kanske det rakt motsatta, dvs att få tid med sig själv – att helt ensam sätta sig i sin båt och åka ut på sjön för att få en stund med sig själv.

Just i detta fall är ju gemenskapen helt frånvarande i bilden med en ensam båt bakom galler helt isolerad från sina kamrater som låg på land med botten mot himlen. Men om några månader så är ju situationen den rakt motsatta.

Alldeles oavsett finns det mycket med sjön och båtar som bidrar till någon sorts gemenskap så det får bli mitt första bidrag till Fotosöndag under 2014.