JM

Byggbodar utan bygglov i lokaltidningen

I veckans upplaga av lokaltidning så fanns det en artikel med rubriken ”JM byggde svart vid Roslagsbanan”. Artikeln handlar om det jag tagit upp i mina inlägg, dvs. att JM uppfört byggbodar utan bygglov.

JM i lokaltidningen

I artikeln bekräftar kommunens bygglovschef att byggbodarna rests utan lov.

Även JM Entreprenads vd uttalar sig i artikeln. Han ”känner inte till detaljerna” men hävdar att allt bygger på ett missförstånd och att JM alltid ska ha bygglov till allt de bygger. Med tanke på de besked jag fått från JM tidigare så undrar jag direkt om det finns statistik på den uppgiften? Vidare så vet jag ju inte när vd:n blivit kontaktad av journalisten. I mitt första mail till honom, som jag skickade 3 veckor före artikeln publicerades serverades diarienummer till bygglovshandlingen och även deras interna projektnr. Så jag kan ju tycka att det har funnits tid för vd:n att sätta sig in i ärendet om han valt att prioritera det.

Enligt artikeln så kommer kommunens bygg- och samhällsbyggnadsnämnd att ta upp bygglovet för beslut senare i april. Även en straffavgift kan bli aktuell. När jag pratade med kommunen så blir det en längre beslutsprocess just för att bodarna rests före beslut om bygglov finns.

Artikeln avslutas med informationen om att kommunen kommer ta en diskussion med SL för att reda ut det inträffade.

Tidigare inlägg

Plättlätt – bara att skriva under
Beställningen var redan gjord 
Återkopplingen om byggbodarna som rests utan bygglov

 

Återkoppling rörande byggbodarna

När bodarna hamnade på plats mailade jag JM Entreprenads vd med frågan om hur han ser på bygglovsprocesser och de tidsgränser som kommunen sätter upp för exempelvis grannyttranden. Jag var ju så klart särskilt nyfiken på svaret, med tanke på att byggbodarna vid oss rests före utsatt tid för grannyttrandet. Dagen efter fick jag svar att vd:n skulle undersöka vad som hänt och sedan återkoppla till mig. Efter efter nästan två veckor utan återkoppling mailade jag igen och frågade hur det gick. Inget svar från vd:n men på eftermiddagen samma dag blev jag uppringd av en av firmans regionchefer.

Vår uppfattning är att vi skött våra åtaganden

Regionchefen ursäktade sig med att han inte hade alla detaljer i ärendet. Trots dåligt insatt i detaljerna var det hans uppfattning att JM skött sina åtaganden i ärendet. Jag frågade då om det också innebar att JM fått OK från kommunen att upprätta byggbodarna, dvs att kommunen fattat ett beslut före datumet för grannyttrandet (det kan ju säkert hända, vad vet jag)

”Vår uppfattning är att vi skött våra åtaganden”

Jag frågar vad det innebär att JM skött sina åtaganden, och förklaringen som ges något svävande är att JM skickat in sin del av dokumentationen i tid till kommunen – vilket jag förstår eftersom vi fått ut handlingar för grannyttrandet… men mina upprepade frågor om JM fått ett OK från kommunen besvaras med

”Vår uppfattning är att vi skött våra åtaganden”

Efter ett antal frågor på temat ”har ni fått OK från kommunen att resa byggbodarna” så tycker jag mig ändå höra att han säger att JM fått OK från kommunen eftersom bodarna de facto rest (detta bestrider han dock senare i ett svar på ett mail jag skickar – kommer till det lite längre ner)

Jag avslutar samtalet och meddelar att jag kommer ringa kommunen och kolla upp om det finns ett beslut om ett bygglov. Tidsgränserna innan ett beslut kan fattas gäller ju även kommunen tänker jag.

Vad har kommunen gjort?

Jag ringer till bygglovsavdelningen på kommunen och frågar om de har givit JM ett OK att resa byggbodarna. Handläggaren svarar att inget beslut är fattat. Det finns alltså inget bygglov. På grund av att JM tabbat sig och rest bodarna för tidigt så kommer dessutom beslutet kring bodarna att dra ut än mer på tiden efter som bygg- och samhällsbyggnadsnämnden måste fatta beslut då det handlar om ett sanktionsärende. Jag frågar vad det i sig innebär och enligt handläggaren rör det sig om att JM kan få betala en sanktionsavgift.

Jag tänker tillbaka till samtalet med regionchefen. Vad menade han med

”Vår uppfattning är att vi skött våra åtaganden”?

Tillbaka till JM igen

Utan framgång på telefon så mailar jag regionchefen och vd för att meddela att kommunen inte alls beslutat om något bygglov. Jag skrev också en återkoppling till vårt samtal där jag också tog upp att jag hört regionchefen säga att de fått ok från kommunen mellan alla

”Vår uppfattning är att vi skött våra åtaganden”.

Jag ifrågasatte vilka dokument eller uppgifter regionchefen hade som styrkte att de skött sina åtaganden och som också bevisar att bodarna kunde resas före kommunens beslut om bygglovet. Sedan framförde jag att beskedet jag fick från JM inte var särskilt förtroendeingivande mot bakgrund av vad kommunen lämnade för svar till mig.

Som svar på detta mail skriver regionchefen kort att jag har uppfattat honom fel vad gäller frågan om att de fått OK från kommunen. Inget annat. Ingen förklaring till kommunens besked eller ett ”Oj. Det var skumt. Det får vi kika vidare på”.

Jag svarar på regionchefens mail att jag inte har någon anledning att betvivla att de skött sina åtaganden i form av dokumentation till kommunen. Däremot vad JM fått för underlag från kommunen som gjorde att byggbodarna restes är ju fortfarande höljt i dunkel. Vidare skriver jag att i min värld ingår ett beslut/svar från kommunen i en bygglovsprocess och därmed också i JM:s sk. åtagande.

Sen avslutade jag med att undra över varför regionchefen kontaktade mig över telefon, eftersom han ändå inte kan (eller vill) ge svar på varför byggbodarna restes före sista datumet för grannyttrandet.
Obesvarade frågor

Så mina frågor till JM:s vd och regionchef kvarstår utan svar.
* Hur ser JM Entreprenad på bygglovsprocesser och de svarstider som kommunen sätter?
* Vad gjorde att byggbodarna restes före utsatt tid?

Jag vet ju inte hur vanligt förekommande detta är. Hoppas att det inte är det. Är ju bara onödigt att behöva betala massa onödiga avgifter för att något går fel i planeringen. Jag hoppas detta bidrar till att JM ser över sina rutiner och att de värderar om de ska förändras i någon del.

Tidigare inlägg

Plättlätt – bara att skriva under
Beställningen var redan gjord

Beställningen var redan gjord

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg om den byggetablering som SL:s underentreprenör JM håller på att uppföra så har vi fram till på fredag på oss att yttra oss i ärendet.

Då handlade det om den forcerade processen för att få ett beslut om bygglov. Igår när jag var på jobbet får jag en bild sms:ad till mig från min fru. Bilden föreställer de byggbaracker som JM sökt bygglov för. Byggbarackerna reses alltså tre dagar före datumet vi senast ska inkomma med vårt grannyttrande.

Jag kan ju bara spekulera men det är kanske inte helt orimligt att tro att dessa baracker redan var beställda och leveranstiden var bestämd när JM:s person knackade på vår dörr förra veckan. Då ramlar ju bitarna också på plats om varför det var så bråttom att få in vårt yttrande. Att en etablerad aktör som JM ska behöva bete sig på detta sätt.

Ett telefonsamtal till kommunen blev det om detta, så hoppas jag de tar JM ordentligt i örat.