Typ av fokusering

Vilken typ av fokusering finns det?

Autofokus är det jag använder. Autofokus är där kameran genom fokuseringspunkten ställer in rätt fokus. Jag behöver inte fundera på annat än att sätta fokuseringspunkten på rätt motiv i bilden som jag vill ha skarpt.

Manuell fokusering har jag personligen väldigt svårt att få till. Särskilt när det ska gå fort. Däremot vid mackrofotografering i lugna förhållanden tycker jag det är lätt att se vart fokuseringen ligger. Genom att vrida på fokuseringsringen ser jag hur fokusområdet flyttar sig i bilden. Glöm inte bort att även fokusera kamerans sökare så det du ser i sökaren är skarpt.

Något jag ska testa nästa gång jag är ute och fotograferar på Stockholms gator är zonfokusering. Zonfokusering innebär att fokuseringen ställs om till manuellt läge och på ett förutbestämt avstånd. Bländaren sätts också i ett förutbestämt läge. Inställningen av bländaren bör vara tilltagen så att det inte blir ett för kort skärpedjup. Med ett längre skärpedjup är det inte nödvändigt att pricka in avståndet exakt på millimetern.

Här är tips på en hemsida där man kan få hjälp att se avstånden som uppstår vid en viss bländare – www.dofmaster.com

 

Kommentera